การสมัครระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม
โทร : 02-430-6976
Email : service_ids@industry.go.th
Line : @iindustry
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
โทร 02 430 6808 กด 2 หรือ ต่อ 680805-7
Line : @i.index